top of page

Intellectual Properties

Year 2024

1. อภิสิทธิ์ ชุมประมาณ, สุภากิจ เภาเสน, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, ศักรินทร์ เหล่ทองคำ

แผ่นดูดซับสิวจากยางพาราที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบกระทุสำหรับการใช้รักษาสิว

วันที่ยื่นคำขอ 29/2/2567

2. ศักรินทร์ เหล่ทองคำ, สุภากิจ เภาเสน, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, วิภาวดี พรหมพิพักษ์

ถ้วยอนามัยที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบกระทุและกรรมวิธีการผลิต

วันที่ยื่นคำขอ 2/3/2567

3. สุทธิวรรณ วุ่นหนู, ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์

สูตรตำรับน้ำยาทำความสะอาดเปลือกตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบกระทุเป็นสาร ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านการอักเสบในผลิตภัณฑ์เดียวและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

วันที่ยื่นคำขอ 22/4/2567

bottom of page