top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษาในวันที่ 29-31 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีกำหนดจัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวย กรุงเทพมหานคร

โดยในกิจกรรมการนำเสนอในครั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ได้มีตัวแทนในการนำเสนอ 2 ท่านที่ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพด้วยกัน ดังนี้

- นางสาวศิวาพร บิลหมัน นำเสนอผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากแบคเทอริโอแฟจ เพื่อป้องกันโรคจาก Avian Pathogenic Escherichia coli ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว กลุ่มเรื่องการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

- นางสาวธนัญญา ธนบัตร นำเสนอผลงานเรื่อง สเปรย์สมุนไพรพ่นช่องปากและลำคอ นาโนเฮิร์บ เอกซ์ตร้า เฟรช ออรัล สเปรย์

ได้รับรางวัล ระดับ 3 ดาว กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะคะ
ดู 0 ครั้ง

Comments


bottom of page