top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยที่ได้รับรางวัลภายในงาน Southern Research Expo&Innovation Showcase 2023


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ และภาคีนักวิจัยเครือข่าย

จัดงาน Southern Research Expo & Innovation Showcase 2023 มหกรรมงานวิจัยภาคใต้สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Society and Future” ที่มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม ซึ่งภายในงานมีการจัดประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 โดยศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าแข่งขันจำนวน 2 รายการ คือ ท่อช่วยหายใจซิลเวอร์นาโน (SilverNano Endotracheal Tubes) และ ไฮโดรเจลซิลเวอร์นาโน ที่ไวต่ออุณหภูมิสำหรับรักษาการติดเชื้อ (SilverNano Hydrogel) ซึ่งผลงานทั้ง 2 นวัตกรรมได้รางวัล ดังนี้

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ได้แก่ทีม SilverNano Endotracheal tube สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่องท่อหายใจซิลเวอร์นาโน

- รางวัลผลงานน่าลงทุน ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ได้แก่ทีม SilverNano Hydrogel สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่องไฮโดรเจลซิลเวอร์นาโนที่ไวต่ออุณหภูมิสำหรับรักษาการติดเชื้อ

- รางวัลผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ได้แก่ทีม SilverNano Endotracheal tube สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่องท่อหายใจซิลเวอร์นาโน ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอชื่นชมทั้ง 11 ทีมที่เข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้ และแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ ขอบคุณรูปภาพ และสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ยังเพจ https://www.facebook.com/rdo.psu และเพจ https://www.facebook.com/southernresearchexpoandinnovationshowcaseดู 6 ครั้ง

Comentários


bottom of page