top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ใน ทีมสายอุดมศึกษา "เหรียญเงิน" ในงานวิจัยแห่งชาติ 2566


ข่าวแสดงความยินดี ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CABI-SEA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ใน ทีมสายอุดมศึกษา "เหรียญรางวัล เหรียญเงิน" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล - นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรจากพืชใชวงศ์ชมพู่ นำเสนอโดย น.ส.กฤติมา ดำจันทร์ - ไฮโดรเจลสมานแผลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง นำเสนอโดย น.ส.ศิริลักษณ์ วรรณบวร

ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมด้วยนะคะ

ดู 4 ครั้ง

Comments


bottom of page