top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม


ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

นายทรรษไนย แหวนเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาในสังกัดศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน
ดู 18 ครั้ง

コメント


bottom of page