top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดี กับผลงานเรื่อง “นวัตกรรมไฮโดรเจลสมุนไพร สำหรับป้องกันโรคเต้านมโคอักเสบ” ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”ขอแสดงความยินดี กับผลงานเรื่อง “นวัตกรรมไฮโดรเจลสมุนไพร สำหรับป้องกันโรคเต้านมโคอักเสบ” ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” พร้อมประกาศนียบัตร


 คณะนักเรียนผู้ประดิษฐ์

- นางสาวกัญญาพักตร์ เพชรหนู

- นางสาวปารมี อิสโร

จากสถาบันการศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

- ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

- ดร.สุภากิจ เภาเสน

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย


จากการนำเสนอผลงานในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2024” (I - New Gen Award 2024) ภายในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventor’ Day 2024


ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page