top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดี กับผลงานเรื่อง “บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดแผ่นฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน” ได้รับรางวัล “เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง”ขอแสดงความยินดี กับผลงานเรื่อง “บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดแผ่นฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน”

ได้รับรางวัล “เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” พร้อมประกาศนียบัตร


คณะผู้ประดิษฐ์

- น.ส.วิภาวดี พรหมพิพักษ์

- น.ส.ศิวาพร บิลหมัน

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

- ดร.สุภากิจ เภาเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

- ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย


จากการนำเสนอผลงานในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2024”

(I - New Gen Award 2024) ภายในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventor’ Day 2024


ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ
ดู 30 ครั้ง

Comments


bottom of page