top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

งานวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2


ข่าวแสดงความยินดี

วันนี้ (วันที่15 มิถุนายน 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม งานวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดซูเกียรติและแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับคณะ*/มหาวิทยาลัยฯ/ชาติ/นานาชาติ บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/UK-PSF/PSU-TPSF บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และคณาจารย์ที่ให้ความรู้ผ่านสื่อที่ได้รับยอดผู้เข้าชมมากที่สุดของปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ประธานในพิธี พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ซึ่งมีผู้อำนวยการ และอาจารย์ปฏิบัติงาน ของศูนย์นวัตกรรมชชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัล โดยขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัล

- มีผลงาน World Scientist and University Rankings 2022 และ 2023 อันดับที่ 1 ระดับประเทศ

- รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2564

- เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน “เบญญาแพตช์ แผ่นปิดแผลกันน้ำพร้อมแผ่นดูดซับไม่ติดแผล ป้องกันการติดเชื้อ

- เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน “ไฮโดรเจนซิลเวอร์นาโนที่ไวต่ออุณหภูมิสำหรับรักษาการติดเชื้อ

- เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน “ลาโนเต้: ซีรั่มกล้วยนาโนทองคำลดฝ้า”


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภากิจ เภาเสน อาจารย์ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “แผ่นดูดซับสิวจากยางพาราและสารสกัดจากใบกระทุ สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบ

- เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน “เบญญาแพตช์ แผ่นปิดแผลกันน้ำพร้อมแผ่นดูดซับไม่ติดแผล ป้องกันการติดเชื้อ

- เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน “ไฮโดรเจนซิลเวอร์นาโนที่ไวต่ออุณหภูมิสำหรับรักษาการติดเชื้อ

- เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน “ลาโนเต้: ซีรั่มกล้วยนาโนทองคำลดฝ้า


และผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566


ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะดู 35 ครั้ง

Comments


bottom of page