top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

งาน The 13th IMT-GT UNINET BIOSCIENCE 2022โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการ อาจารย์ และนักศึกษา จากศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าร่วมงาน The 13th IMT-GT UNINET BIOSCIENCE International Conference 2022 ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและวิจัย


โดยมีอาจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "Creating Value through R&D-Based Innovations"


และมีการออกบูทจัดแสดงนิทรรศการโดยนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมแสดงในนิทรรศการ โดยนักศึกษา จากศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลิตภัณฑ์ที่มีการ license ร่วมกับ เบญญา เมดิคอล อินโนเวชั่นส์ ร่วมด้วย

กำหนดจัดงานประชุมในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช จังหวัดสงขลา

ดู 4 ครั้ง

Comentarios


bottom of page