top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

ผู้ประดิษฐ์ ที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม

ชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัล "ผู้ประดิษฐ์ ที่มีจำนวนการยื่นขอรับ

ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2565" ในงาน Southern Innovation Technology Expo (SITE2024)วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567


 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่

ดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page