top of page

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจ

.

ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Center of Antimicrobial Biomaterial Innovation-Southeast Asia (CABI-SEA) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นผู้อำนวยการ


"ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจ"

  • ลักษณะงาน : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกระทุสำหรับการรักษาโรคเต้านมวัวอักเสบ และสารสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อแบคทีเรียในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในประเทศไทย

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนา

  • สถานปฏิบัติงาน : ชั้น 6 อาคารศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


หมายเหตุ

หากนักศึกษาได้ผลการปฏิบัติงานในระดับดี และมีประสงค์จะเรียนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Sci-Fi) ประดับปริญญาโท (วท.ม.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถาม : 0 7428 8340 / 0 7428 8320

paosen.s@gmail.com
ดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page