top of page
Search
  • Writer's picturewanchalida saengthong

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565


ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามประกาศ

เรื่อง หลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดซูเกียรติพี่เลี้ยง อาจารย์ใหม่ ปี 2565 ดร. สุภากิจ เภาเสน อาจารย์ในสังกัดศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 😊

1 view

Kommentare


bottom of page