top of page

Workshop พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 30 ชั่วโมง

Entrepreneurial Ecosystem Development รุ่นที่ 3

          โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 นักศึกษาจากศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าร่วมอบรม workshop พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 30 ชั่วโมง หลักสูตรเข้มข้น ในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้
รุ่นที่ 3 ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 22 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 80 ทีมทั่วประเทศ

            เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาและผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ปี
เพื่อยกระดับและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่การทดลองผลิตและทดลองจำหน่ายในเชิงพาณิชย์และเพื่อสร้างระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย

           ณ ห้องประชุมคิงส์ตัน โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่มาข่าว และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/psuseda

 

bottom of page