top of page
  • รูปภาพนักเขียนwanchalida saengthong

งานการประชุมวิชาการ Hi-FI Consortium ประจำปี 2566 (Hi-FI Consortium Conference 2023)


ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ศูนย์ประสานงาน PSU Hi-FI อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานการประชุมวิชาการ Hi-FI Consortium ประจำปี 2566 (Hi-FI Consortium Conference 2023) โดยมี นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ และนางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งจากการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร ได้รับรางวัล “สุดยอดการนำเสนอยอดเยี่ยม” ในผลงาน แผ่นปิดแผลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง


ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ

ดู 7 ครั้ง

Comments


bottom of page