top of page

ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญากิตติมศักดิ์

อัปเดตเมื่อ 6 ก.ย. 2565

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ พร้อมทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อม ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าแสดงความยินดีกับคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์และ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

โดยในโอกาสนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลั​ยสงขลา​นครินทร์ โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่​ 11​ พฤษภาคม​ 2565​ ณ​ ศูนย์​ประชุม​นานาชาติ​ฉลอง​สิริ​ราชสมบัติ​ครบ​ ๖​๐ ​ปี มหาวิทยาลั​ย​สงขลา​นครินทร์​ วิทยาเขต​หาดใหญ่
ดู 1 ครั้ง

Comments


bottom of page