top of page

แสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล "เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน

อัปเดตเมื่อ 6 ก.ย. 2565

ข่าวแสดงความยินดี ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CABI-SEA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล "เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จากทีมวิจัยและนักศึกษาจากสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, ดร.สุภากิจ เภาเสน, รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี และรองศาสตราจารย์ นัฏฐา แก้วนพรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล

1. เบญญาแพตช์ แผ่นปิดแผลกันน้ำพร้อมแผ่นดูดซับไม่ติดแผลป้องกันการติดเชื้อ นำทีมโดยนางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร

2. ไฮโดรเจลซิลเวอร์นาโนที่ไวต่ออุณหภูมิสำหรับรักษาการติดเชื้อ นำทีมโดยนางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู และนางสาวกฤติมา ดำจันทร์

3. ลาโนเต้: ซีรัมกล้วยนาโนทองคำลดฝ้า นำทีมโดยนางสาวศิวาพร บิลหมัน

4. ท่อหายใจเคลือบซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดใบยูคาลิปตัสสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์และไบโอฟิล์ม นำทีมโดยนายศักรินทร์ เหล่ทองคำ และนายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ

5. ไบโอ-ไฮ: เจลสมุนไพรทำความสะอาดมือปราศจากแอลกอฮอล์ นำทีมโดยนายทรรษไนย แหวนเงิน


ดู 7 ครั้ง

Comments


bottom of page